Jäsenkokousten pöytäkirjat 2011

Nokian Mammat ry:n kokousten pöytäkirjat

Valvoja: Jaffis

Jäsenkokousten pöytäkirjat 2011

ViestiKirjoittaja Jaffis » 07 Syys 2011, 15:54

Syksyn jäsenkokouksen lähestyessä, alla pöytäkirja keväällä (9.5.2011) pidetystä jäsenkokouksesta.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Nokian Mammat ry Pöytäkirja

JÄSENKOKOUS
Aika: 9.5.2011
Paikka: Nokian keskustan nuorisotilat, tv-huone
Läsnä: Riikka Koskela, Hannele Lammi, Siina Kaara-Phair, Anne Perävainio, Johanna Lintula, Kristiina Ala-Uotila, Minna Manni, Miina Kannisto, Tanja Turpeinen, Sanna Laine, Anna Koskinen, Minna Mäkelä, Johanna Rajala, Minna Kujala ja Anu Parikka


1 Kokouksen avaus
Kokouksen koollekutsuja Riikka Koskela avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riikka Koskela ja sihteeriksi Anu Parikka.

3 Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

5 Ilmoitusasiat ja kirjeet
Nokian Mammat ry on hakenut Nokian kaupungin toiminta-avustusta, päätöstä avustuksesta ei ole vielä tullut.

6 Päätösasiat

6.1 Tilinpäätöksen hyväksyminen
Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja se hyväksyttiin. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

6.2 Toimintakertomuksen hyväksyminen
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin.

6.3 Toimintasuunnitelman hyväksyminen
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.

6.4 Yhdistyksen sääntömuutokset

6.4.1 Kokousajankohdat
Jäsenkokoukset päätettiin pitää jatkossa keväisin ja syksyisin. Kevään jäsenkokouksessa hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä muodostetaan uusi hallitus. Hallituksen toimikausi on kevään jäsenkokousten välinen aika. Syksyn jäsenkokouksessa hyväksytään budjetti ja toimintasuunnitelma.

6.4.2 Muut sääntömuutokset
Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin seuraavat sääntömuutokset:
-Nokian mammat ry järjestää nokialaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen mammamaanantai-tapahtumia tai vastaavasti muuta vertaistoimintaa
-Nokian mammat ry tekee aloitteita tai muita tarpeelliseksi näkemiään toimia vaikuttaakseen kunnan päättäjiin
-Nokian mammat ry:n hallituksessa tulee olla puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä
-Nokian mammat ry:n nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla
-Nokian mammat ry ottaa kaikessa toiminnassa huomioon ekologisen näkökulman ja pyrkii noudattamaan kestävän kehityksen periaatetta
-Nokian mammat ry:n uudet jäsenet hyväksyy jäsenvastaava ja rahastonhoitaja ja jäsenlista esitetään hallitukselle

Jäsenkokous velvoittaa hallituksen muokkaamaan ja muuttamaan säännöt lopulliseen muotoonsa ja ilmoittamaan muutoksista jäsenille.

6.5 Hallituksen kokoonpano ja tehtävät
Hallituksen puheenjohtaja Riikka Koskela ja sihteeri Minna Mäkelä ilmoittivat eroavansa hallituksesta. Valittiin uusi, väliaikainen hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Sanna Laine, varapuheenjohtajaksi Hannele Lammi, sihteeriksi Johanna Lintula ja rahastonhoitajaksi Johanna Rajala. Hallituksen jäsenenä on lisäksi Ulla Pärssinen ja varajäseninä Siina Kaara-Phair, Tanja Turpeinen ja Minna Kujala.

Uusi hallitus miettii hallituksen tehtäviä ja tutkii esimerkiksi sähköisen datapankin käyttöönottamista yhdistyksen tiedostojen jakamista varten. Väliaikainen hallitus toimii syksyn jäsenkokoukseen asti.

6.6 Jäsenten hyväksyminen
Edellisen kokouksen jälkeen liittyneet jäsenet hyväksyttiin. Jatkossa jäsenet hyväksytään sääntömuutoksen mukaisesti.

6.7 Palkkioiden maksaminen
Hallitus oli miettinyt palkkioiden maksamista esimerkiksi tapahtumien luennoitsijoille. Päätettiin, että palkkioita on mahdollista maksaa kulukorvauksina.

6.8 Toimintamalleista sopiminen
Päätettiin seuraavista toimintamalleista:
-Facebook ei ole virallinen Nokian mammat ry:n viestintäkanava.
-Jotta Nokian mammat ry:n nettisivut pysyisivät ajan tasalla, jokaisen tapahtuman päävastaava laittaa päivityspyynnön tekniselle ylläpitäjälle (Hanna Silander). Ylläpitäjä päivittää tiedot tapahtumasta yhdistyksen nettisivuille.
-Nokian mammat ry:n sivuja tulisi kehittää ja päivittää, Sanna Laine, Johanna Lintula ja Anu Parikka selvittävät mahdollisuuksia, myös ylläpitäjään ollaan yhteydessä asiasta. Selvitetään myös voisiko joku ulkopuolinen tehdä nettisivuille pohjan, jota Nokian mammat ry:n jäsenten olisi mahdollista päivittää.

6.8.1 Kokousten kutsuminen
Jäsenkokoukset kutsutaan koolle foorumilla, hallituksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla, esimerkiksi sähköpostilla tai puhelimitse.

6.8.2 Rahaliikenteen hoitaminen
Rahastonhoitaja Johanna Rajala esitteli ehdotuksen rahaliikenteen hoitamisesta ja se hyväksyttiin. Ehdotus pöytäkirjan liitteenä. Jatkossakin pyritään mahdollisimman joustavaan rahaliikenteen hoitamiseen.

6.8.3 Pöytäkirjojen arkistointi
Sihteeri Johanna Lintula tutkii sähköisen arkistoinnin mahdollisuuksia. Pöytäkirjat julkaistaan jatkossa myös foorumilla, ilman nimiä ja rahasummia.

6.9 Budjettit 2011
Budjetti vuodelle 2011 on tehty Nokian kaupungin avustuksen hakemista silmällä pitäen. Budjettiehdotus on tehty ja hyväksytty. Ehdotus lähetetään vielä tiedoksi kaikille kokouksessa läsnä olleille.

7 Perhevalmennusprojektin esittely
Sanna Laine esitteli Nokian mammat ry:n ja Nokian terveyskeskuksen neuvolan yhteisen perhevalmennusprojektin. Tarkoituksena on tavoittaa kaikki nokialaiset ensisynnyttäjät, joita on vuodessa noin 180. Perhevalmennus toteutetaan näillä näkymin yhden päivän mittaisena työpajana ja valmennuksia järjestetään vuodessa 4-5 kertaa.

8 Muut asiat
Nokian mammat ry:n tavarat siirretään osoitteeseen Vesiveräjäntie 17.

Tulostus hoidetaan tästä lähtien sihteeri Johanna Lintulan luona.

Muutama TAMKin opiskelija on kiinnostunut tekemään tutkimuksen yhdistyksen foorumilla. Siihen annetaan lupa, jos yhdistys saa tutkimustiedot käyttöönsä.

Nokian kaupunki on muistuttanut, että Kerhola on luvattu Nokian mammat ry:n käyttöön ilmaiseksi lasten konserttia tai muuta vastaavaa tapahtumaa varten. Myös Hinttalan museon tiloja on tarjottu yhdistyksen kesätapahtumien käyttöön.

9 Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava jäsenkokous päätettiin pidettäväksi 12.9.2011 klo 17.30.

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40..
Viimeksi muokannut Jaffis päivämäärä 05 Huhti 2012, 01:26, muokattu yhteensä 1 kerran
Emilia 03/07, Elias 11/10, vanhemmat vm -74 ja basuli Pepsi -98

Kuva
Kuva
Avatar
Jaffis
Ylläpitäjä
 
Viestit: 1168
Liittynyt: 19 Marras 2007, 19:38
Paikkakunta: ex-viholalainen porilainen paluumuuttaja

ViestiKirjoittaja Jaffis » 28 Syys 2011, 12:13

Ohessa syksyn jäsenkokouksen pöytäkirja.

Yhdistyksen jäsenillä on halutessaan oikeus saada pöytäkirjan liitteet nähtäväkseen (ota yhteys pj:aan tai sihteeriin). Seuraava "yleinen" mahdollisuus niihin tutustua on mammojen kirppiksellä 2.10., yhdistyksen omassa pöydässä.

* * * * * * * * * * * * *

Nokian Mammat ry
www.foorumi.info/nokianmammat
www.nokianmammat.net


SYKSYN JÄSENKOKOUS

Aika: 12.9.2011, klo: 17.40 19.25
Paikka: Nokian kaupungin nuorisotilat, Välikatu 24, tv-huone.
Läsnä: Johanna Rajala, Minna Kujala, Anu Parikka, Mervi Antila, Outi Asikainen, Annamari Mattila, Johanna Lintula ja Hannele Lammi (osan aikaa)


1. Kokouksen avaaminen
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Hannele Lammi avasi kokouksen klo: 17.40

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Rajala, sihteeriksi Johanna Lintula, pöytäkirjantarkistajiksi Anu Parikka ja Mervi Antila, sekä ääntenlaskijoiksi Minna Kujala ja Annamari Mattila.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että sääntömääräiset kokoukset ovat laillisia ja päätösvaltaisia, kun kokouskutsu on julkaistu Nokian Mammojen keskustelupalstalla tai toimitettu kaikille jäsenille sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
Tästä kokouksesta kutsu julkaistiin keskustelupalstalla 21 päivää ennen kokousta, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja esitteli kokouksen esityslistan ja se hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

5. Vastuuvapauden myöntäminen
Myönnettiin vastuuvapaus väliaikaiselle hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.


6. Päätösasiat
6.1. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman vahvistaminen
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin sellaisenaan. (liite 2) Vastuuhenkilöt kullekin toimintasuunnitelman tapahtumalle/vastuualueelle on varmistettava.

6.2. Tulo- ja menoarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle/tilikaudelle
Rahastonhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2012. Arvio käytiin läpi kohta kohdalta ja se hyväksyttiin sellaisenaan. (liite 3)
Laskelma on tehty vuoden 2011 pohjalta. Vertailuna (= toteutuneet) on käytetty toimintavuotta 2010, joka on viimeisin kokonainen/suljettu toiminta- ja tilikausi.

6.3. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen
Kuluvana vuonna liittymis- ja jäsenmaksut ovat olleet henkilöjäseniltä 10 ja yritysjäseniltä 100 .
Esitettiin jäsenmaksujen pitämistä ennallaan. Esitystä kannatettiin yksimielisesti, joten yhdistyksen toimintavuoden 2012 jäsenmaksuiksi päätettiin henkilöjäseniltä 10 ja yritysjäseniltä 100.

7. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
Yhdistyksen sääntöuudistusehdotuksen pohjalta päätettiin hallitukseen valita seuraavalle toimikaudelle puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannele Lammi.
Muiksi varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin ja kannatettiin seuraavia henkilöitä: Johanna Rajala, Anu Parikka, Johanna Lintula, Minna Kujala ja Outi Asikainen.
Varajäseniksi esitettiin ja kannatettiin seuraavia henkilöitä: Mervi Antila, Annamari Mattila ja Riikka Salonen. Esitykset hyväksyttiin.
Esitetyiltä henkilöiltä, jotka eivät olleet läsnä kokouksessa, varmistetaan halukkuus toimia uudessa hallituksessa. Mikäli kyseiset henkilöt eivät ole halukkaita toimimaan hallituksessa, valitaan puuttuvat jäsenet avoimilla vaaleilla.

Uuden hallituksen toimikausi on syyskokous 2011 kevätkokous 2013.

Uuden hallituksen ollessa päätäntävaltaisessa vahvuudessaan läsnä, hallitus päätti myös järjestäytyä samaisessa yhteydessä. Hallitus päätti keskuudessaan seuraavista tehtävistä:
puheenjohtaja Hannele Lammi
varapuheenjohtaja Anu Parikka
sihteeri Johanna Lintula
rahastonhoitaja Johanna Rajala
muut varsinaiset jäsenet Minna Kujala ja Outi Asikainen
varajäsenet Mervi Antila, Annamari Mattila ja Riikka Salonen

8. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Valittiin seuraavalle toimintakaudelle yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan tehtävänä on mm. arvioida yhdistyksen hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta, toimintakertomuksen sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi esitettiin ja kannatettiin Anne Perävainiota. Varatoiminnantarkastajaksi esitettiin ja kannatettiin Minna Tiiraa. Molemmat esitykset hyväksyttiin.
Koska kumpikaan esitetyistä henkilöistä ei ollut kokouksessa läsnä, heidän halukkuutensa kyseisiin tehtäviin varmistetaan. Mikäli kyseiset henkilöt eivät ole halukkaita heille esitettyihin tehtäviin, valitaan puuttuvat henkilöt avoimilla vaaleilla.

9. Muut esille tulevat asiat
9.1. Perhevalmennusprojektin tilanne
Puheenjohtaja kertoi perhe- ja synnytysvalmennusprojektin kuulumiset. Koska paikallismedia on jo osoittanut kiinnostusta asiaa kohtaan, kaikkia kokouksessa läsnä olleita muistutettiin, että projektin tässä vaiheessa kaikenlaisten lausuntojen ja kommenttien antaminen asiasta on kielletty.

9.2. Yhdistyksen sääntömuutokset
Yhdistyksen sihteeri esitteli yhdistyksen sääntöihin ehdotetut muutokset. (liite 4) Muutokset hyväksyttiin sellaisinaan. Uudet säännöt rekisteröidään samalla, kun ilmoitetaan yhdistysrekisteriin uusi puheenjohtaja ja muutokset yhdistyksen nimenkirjoittajissa. Tämän muutosilmoituksen on allekirjoitettava yhdistyksen puheenjohtaja.

9.3. Sähköinen datapankki
Kevään jäsenkokouksessa oli puhetta mahdollisesta sähköisestä dokumenttien arkistoinnista, ns. datapankista, jossa kuka tahansa voisi tutustua Nokian Mammojen julkisiin dokumentteihin Nokian Mammojen nettisivujen kautta. Tämän toteuttaminen on osoittautunut odotettua haasteellisemmaksi datapankkiohjelmien käyttämisen edellyttämien rekisteröitymisten/kirjautumisten takia. Selvitellään vielä mahdollisuutta ns. yhteiskäyttötunnuksiin tms. Aihetta käsitellään tulevissa hallituksen kokouksissa ja hallitus päättää miten asiassa edetään.

9.4. Yhdistyksen internetsivujen päivitys
Kevään jäsenkokouksessa todettiin tarve yhdistyksen internetsivujen päivittämiselle ja kehittämiselle. Jatketaan edelleen internetsivujen uusimis- tai päivittämismahdollisuuksien kartoittamista. Tiedustellaan foorumilla mahdollisia halukkaita rakentamaan yhdistykselle uudet internetsivut esim. jollakin yleisesti tarjolla olevista kotisivujen rakennusohjelmista ja/tai selvitetään mahdollista ulkopuolista tahoa internetsivut valmistamaan (mahdollisesti sovittua korvausta vastaan). Aihetta käsitellään tulevissa hallituksen kokouksissa ja hallitus päättää miten asiassa edetään.

9.5. Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen jäsenyyteen liittyvät asiat, kuten säännöt, ehdot, jäsenrekisteri yms., tulee tarkistaa. Kokouksessa velvoitettiin tämä hallituksen tehtäväksi. Aihetta käsitellään tulevissa hallituksen kokouksissa ja hallitus päättää miten asiassa edetään.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava jäsenkokous (kevätkokous) päätettiin pidettäväksi 23.4.2012 klo 17.30. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle sääntömääräysten mukaisesti.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19.25.


Vakuudeksi

Puheenjohtaja Johanna Rajala & sihteeri Johanna Lintula
Liitteet
1) Kokouksen esityslista
2) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012
3) Tulo- ja menoarvio (rahoituslaskelma) vuodelle 2012
4) Sääntömuutosehdotukset-------------------
Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Pöytäkirjantarkastajat Anu Parikka & Mervi Antila


'
Emilia 03/07, Elias 11/10, vanhemmat vm -74 ja basuli Pepsi -98

Kuva
Kuva
Avatar
Jaffis
Ylläpitäjä
 
Viestit: 1168
Liittynyt: 19 Marras 2007, 19:38
Paikkakunta: ex-viholalainen porilainen paluumuuttaja


Paluu Kokouspöytäkirjat

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron